• Práce a cestování
Publikováno November 2, 2019

Au pair vs. chůva: Jaký je v tom rozdíl?

5 věcí, kterými se au pair liší od chůvy

By Cultural Care Au Pair

Jaký je rozdíl mezi au pair a chůvou?

To je otázka, na kterou se nás neustále ptají hostitelské rodiny i au pair! Možná si myslíte, že je to v podstatě to samé, ale ve skutečnosti se od sebe značně liší! Přestože jak au pair tak chůvy jsou zodpovědní za péči o děti, existují mezi nimi zásadní rozdíly, o nichž byste měli vědět. Nejzásadnější z nich je, že být au pair v USA znamená být součástí kvalitního programu, který Vám umožní cestovat, poznat nové lidi a rozvíjet se jak osobně, tak profesionálně.

 

Pojďme si vytyčit rozdíly mezi au pair a chůvou…

1. Dle definice jsou au pair mladé ženy a mladí muži ve věku od 18 do 26 let ze zámoří, kteří cestují do USA na kulturně-výměnné vízum J-1 a žijí s americkou hostitelskou rodinou, jíž se starají o děti. Na druhou stranu chůvou může být kdokoliv ze zahraničí nebo z USA zaměstnaný za účelem péče o děti, aniž by u rodiny bydlel.

 

2. Chůvy mohou pracovat na částečný či plný úvazek nebo dokonce přesčasy, pokud to rozvrh rodiny vyžaduje. U au pair jsou pracovní doba a další podmínky upravovány Ministerstvem zahraničních věcí USA. Tyto pokyny jsou součástí vládou regulovaného au pair programu, tudíž existují pravidla, která se musí dodržovat. Například au pair mohou pracovat až (ne však více než) 45 hodin týdně, 10 hodin denně. Tato nařízení chrání práva au pair po celé zemi a zajišťují, aby au pair se svými americkými hostitelskými rodinami zažili šťastný a úspěšný rok. Také to au pair dává spoustu prostoru na ponoření se do americké kultury tím, že budou žít jako místní a užívat si ve volném čase svou komunitu, ale také tím, že budou cestovat a poznávat nové kouty světa.

 

3. Kolik si chůva vydělá, se značně liší v závislosti na tom, zda pracuje na částečný, nebo plný úvazek a v jaké části USA se o děti stará. Nicméně au pair mohou vždy počítat s jistou výší příjmu týdně. To je jedna z výhod au pair – vědět přesně, kolik si vyděláte! Au pair dostávají každý týden zaplaceno stipendium v minimální výši $195,75. Je důležité zmínit, že se hostitelské rodiny mohou s au pair domluvit na výši stipendia nad zákonem požadované minimum, pokud to není výměnou za překročení regulačních limitů pracovní doby (viz výše) nebo plnění povinností nesouvisejících s úkoly týkajícími se péče o děti.

 

4.Některé chůvy prošly odborným výcvikem nebo certifikačním kurzem, díky čemuž se péče o děti stala jejich oficiální oblastí kariéry. Jiné se jednoduše staly chůvami na krátkou dobu, aby si vydělaly, zatímco zvažují, jakou školu studovat nebo na jakou kariérní dráhu se vydat. Pro srovnání někteří au pair sice jsou profesionálně vyškolení, ne všichni však takové školení potřebují, aby mohli vstoupit do programu. Mnoho au pair v USA získalo ve své domovské zemi stovky (možná tisíce!) hodin zkušeností s hlídáním dětí, vypomáháním ve školce, pracovali jako lektoři, praktikantni na táborech, sportovní instruktoři apod.

 

5. Snad největší rozdíl spočívá v tom, že chůvy jsou považovány za zaměstnance rodiny, pro niž pracují – zatímco na au pair se nahlíží jako na dalšího člena širší rodiny. Rodina nebere au pair jako zaměstnance, kteří plní smlouvu, ale chovají se k sobě se vzájemným respektem, důvěrou a empatií. To vše au pair pomáhá cítit se v USA a ve své americké hostitelské rodině jako doma. Koneckonců termín au pair ve francouzštině znamená „rovnocenný“, což odráží vztah, který má au pair se svou rodinou mít – vzájemně prospěšný a férový.

 

Co se týče rozdílů mezi au pair a chůvami, je jasné, že au pair jsou jedinečným druhem pečovatelů. Nejenže žijí v USA pod vládní ochranou kulturně-výměnného víza, ale také jsou vítáni v amerických hostitelských rodinách, které jim dávají lásku, protože au pair vnášejí do domovů rodin novou, svěží dynamiku a také svým hostitelským dětem ukazují zábavnou perspektivu nového jazyka, tradic a kultury. Na oplátku au pair dostanou jedinečnou příležitost cestovat, učit se a rozvíjet se v USA – to vše, zatímco získávají mezinárodní pracovní zkušenosti, které jim pomohou vylepšit kariérní potenciál a vrhnout se na další kapitolu života.

Cultural Care Au Pair
Cultural Care Au Pair

Cultural Care Au Pair zde! Věříme, že kulturní výměna činí svět lepším místem - a tak jsme udělali to, že naše životní poslání je pomáhat au pair získat obohacující zkušenosti v USA. Když nepomáháme au pair, cestovat, učit se a růst v Americe, pravděpodobně jíme cukroví z celého světa a pijeme velké množství kávy.

Nejpopulárnější

Více od Práce a cestování

A line drawing of a gumball machine

Jste připraveni na dobrodružství?

Začněte vyplňovat přihlásku ještě dnes a budete o krok blíž, abyste se stala au pair v USA. Začněte další vzrušující kapitolu svého života!

Začni